Informació de l'escola

HISTÒRIA DE L’ESCOLA

La nostra escola va néixer fa 30 anys a la ciutat de Tarragona, engegant un projecte innovador, creatiu i pioner en l’educació infantil de primer cicle. Per nens i nenes de 0 a 3 anys.
Vàrem crear un projecte que dona resposta a les diferents necessitats de les famílies i alhora és un lloc acollidor, lúdic i d’aprenentatge per als més petits.
Partint d’aquesta premissa, es va idear un concepte d’escola infantil amb reconeixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb uns objectius socials i educatius definits en el nostre Projecte Educatiu i que es podrien resumir en quatre punts fonamentals:
  1. Transmetre confiança i treballar amb transparència amb les famílies.
  2. Donar als infant tot l’afecte i atenció que necessiten.
  3. Entendre a l’infant com un ésser intel·ligent i amb capacitats de desenvolupament.
  4. Respectar el moment d’aprenentatge dels nens i nenes proporcionant una atenció personalitzada.

 

Coneixent a l’infant i sabent que durant els 3 primers anys de vida es produeixen la major part de les conexions neuronals que farem servir a la vida adulta, treballem directament amb el seu potencial, donant els estímuls adequats pel seu desenvolupament.

L’Escola ha estat sempre pendent dels nou avenços i teoríes pedagògiques, posant a l’abast dels infants mitjants per gaudir d’un aprenentatge integral i significatiu. Per disposar dels materials més innovadors i per utilitzar les noves tecnologíes al servei de l’aprenentatge.

Oferim un programa educadiu que ensenya als nens i nenes a actuar de forma cada cop més autònoma, assolint progressivament seguretat afectiva i emocional i desenvolupant les seves capacitats cognitives, d’iniciativa i autoestima.

TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE

L’Escola Bressol és ideològicament pluralista i aconfessional, en els vessants polític, ideològic i religiós. Respectuosa envers totes les ideologíes i creences.
Som una escola oberta i participativa, respectuosos amb tots els alumnes i famílies sense diferències de sexe, ideología, creença o étnia.

Vetllem pel desenvolpuament armònic de l’afectivitat, de l’autonomía personal i de la capacitat de relació amb els altres. Mantenim una actitud de comprensió de les relacions entre els pobles del món fonamentades en la pau, col·laboració i solidaritat.

Mantenim una actitud de comprensió de les relacions entre els pobles del món fonamentades en la pau, col·laboració i solidaritat. Garantim la igualtat de tots, ensenyant als alumnes a ser sempre respectuosos amb qualsevol diferència sigui del tipus que sigui: sexe, social, religiosa, cultural, lingüística, econòmica, ètnica. disminuïts físics i psíquics.

Els nens i nenes han d’experimentar i aprendre en un entorn saludable i adecuat, gaudir de relacions d’amistat i cooperació amb els altres infants i adults, i conquerir l’autonomía i la confiança en ells mateixos.

La Llar ha de fer que els nens i nenes siguin feliços i constritueixin els seus propis aprenentatges a través de l’observació, manipulació, experimentació i verbalització.

LLENGÜA D’APRENENTATGE

A l’escola utilitzarem el català com a llengüa vehicular pròpia i la comunicació será en aquesta llengüa d’aprenentatge.

L’ensenyament del català per als infants castellano-parlants o nou vinguts, es farà de manera gradual i progressiva per facilitar l’adaptació del nen/a a l’Escola i establri un vincle afectiu.

Al llarg del curs convocarem varies reunions informatives, així com xerrades de gran interès per les famílies.